Privacyverklaring Omroep Zeeland 

Omroep Zeeland verwerkt persoonsgegevens omdat het voor het goed functioneren van onze (interactieve) diensten soms nodig is om persoonsgegevens te verzamelen en tijdelijk op te slaan. Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig worden verzameld, gebruikt en verwijderd. 

Omroep Zeeland is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.advertereninzeeland.nl de bijbehorende mobiele app(licaties) en de RTV-producties. 

In deze privacyverklaring wordt beschreven of, hoe en waarom Omroep Zeeland jouw persoonsgegevens verwerkt. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld in geval van wijziging van onze diensten. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd hier op de website. 

Waarom we de persoonsgegevens nodig hebben 

Omroep Zeeland verzamelt en gebruikt persoonsgegevens via de website en de app voor de volgende doelen: 

 • Het vervullen van onze journalistieke rol als de regionale omroep in Zeeland 
 • Het bijhouden van gebruikersstatistieken van onze online kanalen 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Het mogelijk maken van het bijwonen van evenementen 
 • Het uitvoeren van prijsvragen en het handhaven van de regels die Omroep Zeeland daarvoor hanteert 
 • Het in staat stellen van adverteerders om gepersonaliseerde advertenties op de website van Omroep Zeeland te plaatsen 
 • Het onderhouden van klantrelaties 
 • Contact op te kunnen nemen indien dit nodig is onze dienstverlening uit te voeren 
 • Indien we hier wettelijk toe verplicht zijn. 

 

Welke persoonsgegevens gebruikt Omroep Zeeland 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn naam, telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook portretfoto’s zijn persoonsgegevens. In de context van een gebruiker van de diensten van Omroep Zeeland kunnen de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt worden: 

 • Contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, etc.) bij sponsoren of adverteren, bij deelname aan prijsvragen en spelletjes en inschrijven op de nieuwsbrief 
 • Inbelgegevens (zoals het telefoonnummer, hoe vaak en wanneer u gebeld heeft) 
 • Ontvangen media (zoals foto’s, filmpjes en berichten) 
 • Deelnamegegevens (zoals deelname aan prijsvragen, donaties, veilingen, etc.) 
 • Klikgedrag en cookies (voor herkenning van de browser) 
 • Apparaat gegevens (zoals IP-adres, toesteltype, browser, etc.) 
 • Sollicitatiegegevens (zoals NAW-gegevens, e-mailadres, etc.) 
 • Social Media gegevens (zoals likes, reacties etc.) 

 

Bewaartermijn 

Omroep Zeeland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het vervullen van de hiervoor beschreven doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. 
Gegevens van sollicitanten worden in beginsel vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, ongeacht de uitkomst verwijderd. In uitzonderingsgevallen geldt dat deze, mits er toestemming wordt verleend door de sollicitant, maximaal één jaar in portefeuille gehouden. 

Voor sponsoren en adverteerders geldt dat wij de niet-financiële gegevens, na drie jaar geen contact meer gehad te hebben, zullen opschonen. Voor de financiële gegevens geldt de fiscale bewaartermijn van zeven jaar. Voor gegevens van contactmomenten met de afnemers van onze diensten geldt dat we die niet langer dan 14 maanden bewaren na het laatste contactmoment. 

Ten aanzien van bewaartermijnen geldt dat wat journalistieke waarde heeft, of had, ook archiefwaarde heeft en dat de bewaartermijnen om die reden in beginsel onbegrensd zijn. 

Persoonsgegevens via Sociale Media 

Omroep Zeeland heeft een aantal social media-accounts: LinkedIn, Hotjar, Teamleader, Google (Analytics), Vimeo, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube en TikTok. Dit doen wij als omroep, omdat wij het belangrijk vinden in contact te blijven met onze onlinebezoekers, kijkers en luisteraars. Omroep Zeeland gebruikt gegevens over dit soort contacten (hoeveelheid reacties of likes) om het bereik van Omroep Zeeland te analyseren en het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. Op deze manier verbeteren wij continu onze dienstverlening. 

Klikgedrag en cookies 

Naast verstrekte gegevens bij likes op onze social mediapagina’s, worden er ook gegevens verzameld over het bezoek aan onze website. Dit doen wij om drie redenen. De eerste reden is dat wij onze website zo optimaal mogelijk kunnen aanpassen op de voorkeuren van jou als bezoeker, dit doen wij aan de hand van cookies. Daarnaast monitoren wij de belasting van de website. Als laatste werken wij samen met advertentieplatforms voor het kunnen aanbieden van op maat aangepaste advertenties op onze website en in onze app. 

Voor een volledige toelichting over het gebruik van cookies door Omroep Zeeland verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Je kunt de instellingen van de advertentiecookies aanpassen via de instellingen van je eigen internetbrowser. Dit kan door de browsergeschiedenis te wissen, waardoor de cookiebalk opnieuw wordt getoond. De consumentenbond heeft hiervoor een uitleg. 

Beveiliging 

Medewerkers van Omroep Zeeland hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is. Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen jou en ons beveiligd is. Gegevens die tussen jouw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk. Omroep Zeeland maakt afspraken over de beveiliging van jouw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken en leggen deze vast in een verwerkersovereenkomst met deze externe partij. 

Rechten 

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn je rechten opgenomen. De tekst van de AVG en verdere informatie daarover kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Je hebt onder meer de volgende rechten: 

 • recht op informatie (artikel 13 en 14 AVG) 
 • recht van inzage (artikel 15 AVG ) 
 • recht op rectificatie (artikel 16 AVG) 
 • recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG) 
 • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) 
 • recht van bezwaar (artikel 21 AVG) 

Als je vragen of klachten hebt of één van bovenstaande rechten wil uitoefenen, dan kan je contact met ons opnemen via: 

Email 

privacy@omroepzeeland.nl 

Brief 

Omroep Zeeland 
t.a.v. Privacy 
Kanaalstraat 64 
4388 BP Oost-Souburg 

Als je vindt dat wij jouw persoonsgegevens op een onjuiste manier verwerken of niet goed reageren op een klacht/vraag in dat verband, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen 

Omroep Zeeland zal van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassingen. Bekijk daarom regelmatig deze privacyverklaring voor de meest actuele versie. Neem vooral contact op met privacy@omroepzeeland.nl voor vragen of opmerkingen, wij willen in het kader van onze publieke taak hier continu in verbeteren. 

 

Bel mij terug